บทที่ 9 การเงินระหว่างประเทศ

" ตลาดเงินตราต่างประเทศ ": การเงินการธนาคารหน้า 323

" ตลาดทันที( Spot Market) " : การเงินการธนาคารหน้า 328

" ตลาดล่วงหน้า( Forward Market) ": การเงินการธนาคาร
    หน้า 328

"ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีสัญญาซื้อคืน
( Swap Market) ":
การเงินการธนาคารหน้า 329

"ดุลการชำระเงิน " : การเงินการธนาคารหน้า 329

" ดุลการค้า " : การเงินการธนาคารหน้า 339

" ดุลบริจาค " : การเงินการธนาคารหน้า 341

" ทุนสำรองระหว่างประเทศ " : การเงินการธนาคารหน้า 342

" ตลาดทุนระหว่างประเทศ ": การเงินการธนาคารหน้า 365

 

 


 
Adobe Reader
Flash Player
Window Media Player
Microsoft Java Virtual Machine or JVM
WinZip
   
 
           

หน้าแรก | แนะนำอาจารย์ | เข้าสู่บทเรียน | แบบทดสอบ | บรรณานุกรม | ถาม-ตอบ
  Web Links | ประกาศข่าว | ดัชนี | อภิธานคำศัพท์
 
Copyright 2006, All right reserve